The Love Projekt

Orang yang terlalu banyak mendoakan, menyokong dan memberi semangat pada orang lain, sebenarnya dalam diam-diam adalah orang yang sangat memerlukan doa, sokongan dan semangat dari orang sekelilingnya.

sederhanaindah

 ;’))

(Source: alwanizolkifli)